Martin de Vreugd

Martin is werkzaam als ervaringsdeskundige bij LUMC Curium. Als ervaringsdeskundige is hij nauw betrokken bij de kliniek, de jongerenraad en het wetenschappelijk onderzoek van LUMC Curium. Maar wat is ervaringsdeskundigheid eigenlijk? Ervaringsdeskundigheid begint bij persoonlijke ervaringskennis, en ontwikkelt zich door ervaringen uit te wisselen met lotgenoten en je hier verder over in te lezen. Pas wanneer iemand dit heeft gedaan en vaardigheden heeft aangeleerd om op professionele wijze deze ervaringskennis te delen, spreek je van ervaringsdeskundigheid.

Martin zijn motivatie en verlangen om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan begon toen hij zelf op 16-jarige leeftijd werd opgenomen bij LUMC Curium. Dit was een donkere en eenzame periode voor Martin. Hij vond het lastig om over zijn gevoelens te praten en de hulpverleners te vertrouwen. Vanuit zijn verlangen om jongeren ervaringsgericht op gelijkwaardige en laagdrempelige wijze te kunnen ondersteunen, heeft hij bij ExpEx een opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd. Hij heeft sinds zijn opname en opleiding veel over zichzelf geleerd en weet zijn ervaringen nu op deskundige wijze in te zetten om het onderzoek en de hulpverlening voor jongeren passender en toegankelijker te maken. Zijn werk als ervaringsdeskundige geeft hem kracht. Het maakt Martin trots wanneer hij ziet dat jongeren hem in vertrouwen durven te nemen. Als ervaringsdeskundige bij LUMC Curium wil Martin bereiken dat jongeren zich meer gehoord en gezien voelen.

Martin vervult verschillende rollen bij LUMC Curium:

  • Medeonderzoeker: bij het ervaringsdeskundigheidsonderzoek
  • Adviseur: lid van de jongerenraad en adviseur bij wetenschappelijk onderzoek
  • Steunfiguur: door jongeren die opgenomen zijn bij LUMC Curium laagdrempelig te steunen

Daarnaast is Martin vrijwilliger voor Stichting ExpEx en actief lid van het Leernetwerk Integraal Werken van de Regionale Kenniswerkplaats SAMEN.

Contact informatie

Naam:
Martin de Vreugd