Rianne de Soet

Rianne is werkzaam als promovenda bij Curium-LUMC. Als onderzoeker richt zij zich op de behoeften van kinderen en jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek in behandeling.

Rianne heeft de afgelopen jaren gewerkt als gedragswetenschapper en trainer bij het Leger des Heils. Daar kwam zij in aanraking met jongeren met een lange geschiedenis van hulpverlening en medewerkers die niet goed wisten hoe ze deze complexe jongeren het beste konden ondersteunen. Vragen die bleven terugkomen waren: “Wat kenmerkt deze jongeren? Wat zijn hun behoeften en mogelijkheden? Hoe kunnen we de behandeling hier het beste bij laten aansluiten?” Op deze vragen hoopt Rianne antwoord te krijgen als promovenda bij het project DevelopRoad van Curium-LUMC.

Voor haar promotieonderzoek richt Rianne zich, samen met collega Chanel Bansema, op jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek. DevelopRoad is onderdeel van het bredere project ANYRoad, een initiatief om de zorg voor deze jongeren te verbeteren. Binnen het DevelopRoad project zullen jongeren met ernstige en langdurige problematiek onderzocht en gevolgd worden, om meer inzicht te krijgen in hun traject. Er zal een nieuwe aanpak onderzocht worden in de praktijk; ‘de OnRoad Approach’, die beter aansluit bij wat deze jongeren zelf wensen en nodig hebben.

Contact informatie

Naam:
Rianne de Soet
Emailadres:
R.de_Soet@curium.nl