Rikkert van der Lans

Rikkert van der Lans is werkzaam senior onderzoeker bij Curium-LUMC. Vanuit deze rol is hij betrokken bij verschillende projecten.

Rikkert is gepromoveerd aan de Rijsuniversiteit Groningen (RUG). In zijn promotieonderzoek werkte Rikkert in nauwe samenwerking met scholen en leraren aan een data-gedreven systematiek voor feedback op het pedagogisch en didactisch handelen. Daarna is hij werkzaam geweest als postdoc aan de RUG waarin hij zich heeft beziggehouden met het verbinden (linken en schalen) van data verzameld in verschillende landen. Voor hij bij Curium kwam werken gaf Rikkert les in psychometrie aan de Universiteit van Tilburg.

Rikkert houdt zich binnen Curium bezig met de mogelijkheden om met bestaande data, zoals data binnen het elektronisch patiënten dossier (EPD), inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandelingen.

 

Contact informatie

Naam:
Rikkert van der Lans
Emailadres:
R.M.van_der_Lans@curium.nl