Robert Vermeiren

Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, subafdelingshoofd LUMC Curium Kinder- en Jeugdpsychiatrie en hoofd van de afdeling Onderzoek en Onderwijs. Daarnaast is hij Hoogleraar / hoofd onderzoek bij Lucertis-de Jutters, Parnassia Groep.

Door praktijk en wetenschap te verbinden streeft Robert ernaar het welzijn van jongeren en hun gezinnen te verbeteren. Hierbij heeft hij er aanvankelijk voor gekozen zich te richten op een complexe doelgroep, jongeren met gedragsstoornissen. Doorheen de tijd zijn daar andere doelgroepen aan toegevoegd. De speerpunten van zijn onderzoek zijn het verbeteren van de herkenning van relevante sterktes en zwaktes van jongeren (triage en diagnostiek) en het verbeteren van de behandeling in de praktijk (gepaste zorg). Daarnaast richt Robert zich op fundamenteel onderzoek dat beloftevol is voor het verbeteren van de zorg , onder andere beeldvormend onderzoek van de hersenen. In het kader van verbeteren van triage en diagnostiek is het zijn ambitie om nieuwe ICT technologieën in te zetten. Robert Vermeiren is tevens bestuurslid van de NVvP afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Lid Bestuur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Hoofdredacteur de Psychiater en voorzitter van de Academische Werkplaats Forensische Zorg Jeugd (AWFZJ).

Contact informatie

Naam:
Robert Vermeiren
Emailadres:
r.r.j.m.vermeiren@lumc.nl | secretariaatvermeiren@curium.nl
Social: