Vincent Hendriks

Vincent Hendriks is als bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen verbonden aan Curium-LUMC.

Met zijn leeropdracht bij het LUMC wil Vincent Hendriks het onderzoek en onderwijs op het gebied van verslaving bij jongeren stimuleren en de samenwerking tussen de jeugdpsychiatrie, jeugdverslavingszorg en academische setting versterken. Hij richt zich daarbij vooral op de effectiviteit van bestaande en nieuwe verslavingsinterventies, de psychologische en (neuro)biologische processen die daaraan ten grondslag liggen, en de mogelijkheden om interventies beter af te stemmen op deelgroepen jongeren. Naast onderzoek verzorgt hij onderwijs op het gebied van verslaving bij het LUMC en de UL. Vincent Hendriks is tevens werkzaam als hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) bij Brijder Verslavingszorg. Hij is lid van de stuurgroep van Verslavingskunde Nederland - het landelijke kenniscentrum op het gebied van verslaving -, lid van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en lid van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Contact informatie

Naam:
Vincent Hendriks
Emailadres:
vincent.hendriks@brijder.nl