Herkenning van kinderen met en at risk voor angststoornissen in de huisartsenpraktijk

Angststoornissen komen veel voor en worden gekenmerkt door een vroeg ontstaan, persistentie tot in de volwassenheid en veel overlap met lichamelijke klachten. Vaak worden ze pas gediagnosticeerd en behandeld nadat er al andere, op het eerste gezicht meer alarmerende problematiek bij is gekomen. Omdat angst zo vaak gepaard gaat met lichamelijke klachten en omdat de huisartsenzorg een levensloop benadering kent, is de rol van de huisarts belangrijk in de tijdige herkenning en behandeling.

Onderzoek

Middels zowel dossieronderzoek als door het voorleggen van casusbeschrijvingen aan huisartsen proberen wij te achterhalen 1) of er een patroon is waarmee op groepsniveau onderscheid kan worden gemaakt tussen kinderen met en zonder een angststoornis op basis van informatie uit het elektronische patiëntendossier 2) wanneer huisartsen in staat zijn om angststoornissen als zodanig te herkennen.

Doelgroep

Huisartsen en huisartsenpraktijken

Resultaten

Deze worden in 2020 verwacht.

Onderzoekers

Dit project is een samenwerking tussen de afdelingen LUMC Curium, huisartsengeneeskunde en Kind- en Jeugdpsychiatrie van het LUMC en afdeling ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden.

Meer weten?