Specialist dichterbij?!

Gezinnen met ernstige en langdurige problemen op meerdere levensgebieden hebben baat bij integrale hulp en ondersteuning. De combinatie van problemen overstijgt de deskundigheid van één professional of organisatie, en problematiek verloopt veelal onvoorspelbaar.

Ondanks de inzet van de lokale wijkteams, blijkt dat deze gezinnen nog onvoldoende ondersteund worden. Als oplossing worden door het hele land integrale specialistische teams opgericht. In dit onderzoek nemen we een integrale specialistische werkwijze onder de loep, en gaan we op zoek naar elementen die bijdragen aan een verbeterde integrale werkwijze voor gezinnen.

Onderzoek

In ‘De Specialist dichterbij?’ staat het versterken van de kwaliteit van een integrale specialistische werkwijze voor professionals centraal, zodat zij gezinnen met ernstige en langdurige problematiek beter kunnen ondersteunen. Samen met vier integrale specialistische teams (Katwijk, Alphen aan den Rijn, de regio Haaglanden en Midden Holland) gaan we op zoek naar werkzame en belemmerende elementen van een integrale specialistische werkwijze. Door de vier lokale initiatieven met elkaar te verbinden en vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, ontstaat overzicht van wat werkt en wat minder goed gaat. Het onderzoek doen we samen met vertegenwoordigers uit praktijk, beleid, gezinnen, onderzoek en onderwijs, en in samenwerking met de Academische Werkplaatsen Risicojeugd en SAMEN. Om de centrale doelstelling te bereiken werken we in dit project met de volgende deeldoelen:

  1. Kennis verzamelen: vergroten, verdiepen en duiden van kennis over werkzame- en belemmerende elementen van een lokale integrale specialistische werkwijze en eventuele verschillen tussen de regio’s.
  2. Van en met elkaar leren en verbeteren door in leersessies met vertegenwoordigers uit de deelnemende regio’s de opgedane kennis uit te wisselen en hierop te reflecteren.
  3. Ontwikkelen en delen van een werkwijzebeschrijving op basis van werkzame en belemmerende elementen van een integrale specialistische werkwijze voor (toekomstige) professionals, met aandacht voor lokale verschillen en diverse perspectieven.

Doelgroep

We richten ons in dit onderzoek op de professional die in het integraal specialistisch team met de doelgroep werkt. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen, jongeren en hun gezin met ernstige psychische- en gedragsproblemen, een onveilige thuissituatie en financiële problemen.

Resultaten

In dit project verkrijgen we inzicht in werkzame en belemmerende elementen van integraal werken en stimuleren we kennisuitwisseling tussen regio’s waardoor zij van- en met elkaar leren. We monitoren de casuïstiekbespreking van de teams, voeren verdiepende interviews uit met professionals, gezinnen en beleidsmakers, en organiseren leersessies waarin vertegenwoordigers reflecteren op de tussentijdse resultaten. Door ook de doelgroep en kenmerken van de verschillende teams goed in kaart te brengen, onderscheiden we generieke en regio-specifieke elementen. Op basis van de opgehaalde informatie ontwikkelen we een werkwijzebeschrijving voor (toekomstig) professionals, zodat zij de kwaliteit van de integrale specialistische werkwijze kunnen versterken en beter opgeleid worden.

Onderzoekers

  • Laura Nooteboom (senior onderzoeker LUMC Curium)
  • Eva Mulder (senior onderzoeker LUMC Curium, programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd)
  • Anne Marie Barnhoorn (promovendus GGZ Rivierduinen)
  • Eline Heek (onderzoeker LUMC Curium)

Meer weten?

Neem dan contact op met Laura Nooteboom