Morele dilemma’s in de zorg voor kinderen en jongeren met genderdysforie

Van geslacht veranderen is een ingrijpend proces, vol onzekerheden. Nog ingrijpender en onzekerder is het als het om jonge transgenders gaat. Behandeling voor kinderen is voornamelijk psychologisch. Wanneer de gevoelens echter aanhouden tijdens de adolescentie, is de mogelijkheid van puberteitsonderdrukking een relatief nieuwe maar omstreden vorm van behandeling. Er bestaat geen consensus onder (internationale) behandelteams over het gebruik van puberteitsremming.

Onderzoek

Puberteitsremmende behandeling bij transgender jongeren is een onomkeerbare behandeling die de puberteitsontwikkeling stillegt. Vraag is echter of jongeren al op jonge leeftijd (vanaf 10 jaar) goede beslissingen kunt nemen over dit soort zaken. Het onderzoek richt zich daarom op de wilsbekwaamheid van kinderen en jongeren met genderdysforie om te beslissen over het behandeltraject op zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve manier. Hoe kijken zij er tegenaan en hoe is dat zoveel jaar later? Middels interviews met ouders en jongeren zal in het onderzoek hier antwoord op gegeven worden. Daarnaast zal aan de hand van het MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) nagegaan worden of de kinderen en jongeren die starten met de puberteitsremmende behandeling wilsbekwaam worden geacht. Ook wordt nagegaan in hoeverre leeftijd, intelligentie, geslacht en psychologisch functioneren invloed hebben op deze wilsbekwaamheid.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met genderdysforie die starten met de puberteitsremmende behandeling of al verder in het medisch traject zijn.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn op 1 november 2021 gepubliceerd op Pediatrics. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat transgenderjongeren goed zelf kunnen beslissen over omkeerbare interventies met puberteitsremmers. Van de onderzochte jongeren bleek 90% in staat te zijn om een afgewogen beslissing te nemen. Lees hier het hele nieuwsbericht.

Onderzoekers

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC locatie VUmc, locatie AMC, en de vakgroep Ethiek & Recht van het LUMC.

  • LUMC: Prof. Dr. M.C. de Vries, kinderarts, medisch ethicus en hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, en L.J.J.J. Vrouenraets, MSc, kind- en jeugdpsycholoog en PhD student
  • Amsterdam UMC locatie VUmc: Dr. A.L.C. de Vries is kinder- en jeugdpsychiater
  • Amsterdam UMC locatie AMC: Dr. I.M. Hein is kinder- en jeugdpsychiater en postdoconderzoeker

Meer weten?

Neem dan contact op met Lieke Vrouenraets