Gezinsgericht werken in de klinische jeugdpsychiatrie

Wanneer een jongere wordt opgenomen vanwege psychiatrische problematiek is vrijwel altijd het gezin ontwricht. Hoewel het gezin intensief betrokken wordt bij de klinische behandeling, ervaren professionals dit als lastig. In dit praktijkgerichte onderzoek wordt een interventie ontwikkeld om professionals nog competenter te maken in het betrekken van het gezin.

Onderzoek

We willen onderzoeken wat nodig is om professionals op klinisch psychiatrische adolescenten afdelingen te trainen in gezinsgericht werken met als doel:  

  • handelingsverlegenheid bij deze professionals verminderen
  • meer tevreden ouders/ verzorgers en jongeren over de samenwerking en de behandeling als geheel
  • versterken van het gezinsfunctioneren
  • opgedane kennis omzetten in scholing voor toekomstige professionals

Er zijn reeds vele professionals, ouders en jongeren geinterviewd over hun ervaringen in de samenwerking tussen behandelteam en gezin(nen). Op basis van deze ervaringen en bestaande interventies wordt een methodiek ontwikkeld met als doel de competentie bij professionals te vergroten. De methodiek wordt met participatief actieonderzoek ontwikkeld en geïmplementeerd bij vier behandelteams van LUMC Curium en twee teams van Youz (een andere instelling voor jeugdpsychiatrie). Na de implementatie van de methodiek worden ervaringen  geëvalueerd door middel van interviews met professionals, ouders en jongeren. Daarnaast worden de effecten op het gebied van samenwerking, tevredenheid en functioneren van de jongere en het gezin gemeten door middel van vragenlijsten. Tot slot wordt de opgedane kennis over het gezinsgericht werken in de klinische jeugdpsychiatrie omgezet in scholing voor toekomstige professionals.

Doelgroep

Jongeren die zijn opgenomen voor een klinische behandeling in de psychiatrie en hun gezinnen en de behandelteams die met hen werken.

Resultaten

Dit onderzoek is gestart in juni 2019. De afronding van de dataverzameling en de eerste resultaten worden juni 2021verwacht.

Onderzoekers

Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden, LUMC Curium en Youz. Anne Krabbendam, Marieke Deuling en Bertine Zech werken mee aan dit onderzoek.

Meer weten?

Neem dan contact op met Bertine Zech