Hersenonderzoek bij PTSS

Marie-José van Hoof promoveerde in 2019 aan de Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek vond plaats in een samenwerking tussen LUMC Curium, GGZ Rivierduinen en KJTC Haarlem. Het onderzoek richtte zich op gehechtheid en psychische klachten bij jongeren met seksueel misbruik, een depressieve stoornis of angststoornis. Zij onderzocht hoe gehechtheid en psychische klachten samenhangen bij deze jongeren en hoe deze te relateren zijn aan hersenstructuur en hersenfunctioneren.

Haar proefschrift beschrijft een cross-sectionele gedrags- en neuroimaging studie bij 85 adolescenten met ervaringen van seksueel misbruik gerelateerde posttraumatische stressstoornis (CSA-gerelateerde PTSS), angst en/of depressieve stoornis en zonder psychiatrische symptomen. Ze beoordeelde gehechtheidsrepresentatie en psychische symptomen, aandachtsbias en emotionele gezichtenverwerking in diagnostische groepen. Ook correleerde ze onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid (Ud) en psychopathologie met gebruikmaking van een algemene psychopathologie factor (GPF) met grijze stof (volume), witte stof (banen) en functionele connectiviteit van het brein in rust  (RSFC) in de gehele groep. Klinische groepen verschilden niet qua psychopathologie. De niet te classificeren onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheidscategorie (Ud/CC) was oververtegenwoordigd in de CSA-gerelateerde PTSS groep. Coherentie van denken onderscheidde de klinische groepen, maar onverwerkt trauma of verlies niet. De CSA-gerelateerde PTSS groep had een negatieve aandachtsbias voor neutrale en angstige gezichten, de angstig/depressieve groep alleen voor angstige gezichten. Er werden geen verschillen gevonden in emotionele gezichtenverwerking tussen diagnostische groepen. Marie-José vonden een unieke relatie van Ud en GPF met grijze stof volume, witte stof banen integriteit en RSFC voor Ud. Ud was geassocieerd met lateralisatie van het brein naar links qua amygdala RSFC en hippocampaal volume. 

Titel proefschrift: Unresolved-disorganized attachment, psychopathology, and the adolescent brain.

Klik hier voor een samenvatting van de resultaten.
Klik hier voor een digitale versie van het gehele proefschrift.