DASS

Voor wie?

Op de DASS zitten kinderen van 6-12 jaar. De structuur en veiligheid die we hier bieden sluit goed aan bij de behoeften van kinderen met (een vermoeden van) autisme of een autismespectrumstoornis (ASS).

Op de DASS bieden we dagbehandeling voor 7 kinderen. Samen met een team van deskundigen leren de kinderen hier om beter om te gaan met de dingen waarin ze vastlopen. Bijvoorbeeld met hun autisme, of met andere problemen. We zorgen we voor veiligheid en herstellen we de dagstructuur. Dit doen we door een goede afwisseling te bieden tussen school, behandeling en vrijetijdsbesteding.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding plannen we een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of een behandeling bij de DASS uw kind verder kan helpen. In een 2e intakegespreken bepalen we samen met u en uw kind wat de doelen zijn voor de behandeling. Bij dit gesprek zijn de behandelaren en systeemtherapeut aanwezig en eventueel ook degene die naar ons heeft verwezen (huisarts of hulpverlener). De doelen schrijven we op in het behandelplan.

De eerste 6 weken staan in het teken van onderzoek en observatie. Na deze periode gaat het behandelteam met u evalueren en kijken we of de behandeling uw kind nog steeds verder kan helpen. Als het nodig is passen we de doelen aan.

De behandeling is gericht op het ontwikkelen en vergroten van vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe uw kind vriendschappen kan opbouwen en behouden, zelfstandig(er) kan zijn of beter om kan gaan met vrije tijd. We leren kinderen ook vaardigheden om weer naar school of dagbesteding te gaan.

Waaruit bestaat de behandeling?

Als het kan, gaat uw kind tijdens de behandeling gewoon naar de eigen school. Lukt dat (tijdelijk) niet meer, dan gaat uw kind bij LUMC Curium naar intern onderwijs en therapie bij de ESB. Hier zitten de kinderen in een kleine groep of met 1-op-1 begeleiding. Het doel is om in te stromen in een klas. Per dag krijgen kinderen ongeveer twee uur per dag les en therapie van de educatief therapeut.

Kinderen komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.45 uur naar de DASS. Op deze dagen lunchen we samen met alle kinderen. U hoeft geen lunch mee te geven, deze wordt op de dagbehandeling verzorgd. Op woensdag is de dagbehandeling van 8.30 tot 12.30 uur, dit is zonder lunch.
Ouders komen daarnaast voor gesprekken met de systeemtherapeut of op indicatie voor therapie samen met uw kind.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

U heeft als ouder(s) een actieve rol bij de behandeling. U kent uw kind en de hulpvraag immers doorgaans het beste. We richten ons ook op hoe uw gezin werkt. Wat gaat goed en wat kan verbeterd worden? U heeft regelmatig gesprekken met de ouderbegeleider en met de behandelaren voor evaluaties.

Hoelang duurt de behandeling?

Dit is afhankelijk van de problemen en hoe uw kind reageert op de behandeling. Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling op de DASS gemiddeld 9 tot 12 maanden in beslag neemt. Soms is daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op school of thuis.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door.

Naast Schoolse behandeling

Naast dagbehandeling biedt de afdeling ook ‘Naast Schoolse behandeling’ aan. Het ‘Naast Schoolse’ bestaat uit een behandeling van ongeveer 6 maanden waarbij uw kind naar een school buiten Curium gaat (liefst in de buurt, in verband met de reisafstand). Uw kind volgt in de ochtend (ongeveer tot 10.30 uur) op die school onderwijs gaat naar naar de DASS voor behandeling tot 14.45 uur.

Deze doelgerichte, maar intensieve behandeling bieden we aan op 4 middagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Op woensdag en in de schoolvakanties zijn de kinderen niet op de afdeling. Gedurende de behandeling zal ook de klastijd op school weer verder worden uitgebreid en de behandeltijd op de DASS verminderen naar mate de behandeling vordert. Hulpvragen waar we mee aan de slag gaan zijn psycho-educatie, emotie regulatie zoals omgaan met angst/spanning, neerzetten van structuur en overzicht, planmatig werken en vergroten van zelfvertrouwen en 'ik'-ontwikkeling. Voor de mensen in de omgeving van uw kind, zoals op school en thuis of in de familie, denken we mee voor ondersteuning op maat en kijken we samen wat nodig en haalbaar is.

We verwachten van ouders dat zij wekelijks en later 2-wekelijks op gesprek komen bij de systeemtherapeut, om zo het gezin en en de afdeling met elkaar te (blijven) verbinden. Het allerbelangrijkste is dat uw kind voldoende veerkracht bezit om de overgang op de dag te maken naar meerdere omgevingen. Deze behandeling is voor kinderen waarbij de diagnose ASS voor aanmelding is vastgesteld.