Doen en Ervaren

Vaktherapie en begeleiding

De afdeling Vaktherapie & Begeleiding bestaat uit: beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, activiteitenbegeleiding en sport & bewegingsbegeleiding.

Bij vaktherapie gaat het om behandeling door te doen en te ervaren. Door te bewegen, creatief bezig te zijn met materialen of met muziek, leer je jouw gedrag en gevoel beter (her)kennen. Na observatie spreken we af of vaktherapie passend is en aan welke doelen we gaan werken. Vaktherapie wordt individueel (voor jou alleen) of in een groep (met andere kinderen of met jouw ouders en eventuele broers en zussen) gegeven. Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek.

Bij begeleiding ontdek je door sporten, creatieve handvaardigheid of muziek maken waar je goed in bent. Dit helpt om te ontspannen of juist om jezelf te activeren.

Beeldende therapie (BT)

In de beeldende therapie gaat het niet om praten, maar om het doen en ervaren. Je gaat aan de slag met creatieve materialen, zoals klei, verf, zand, stof, hout of steen. Door de opdrachten en het werken met de materialen ontdek je wat je voelt, denkt en moeilijk vindt. De BT biedt een veilige plek waar je kunt experimenteren met anders reageren op situaties die je lastig vindt. De therapeut helpt daarbij. BT kan individueel, in een groep of met jullie gezin gegeven worden.

Psychomotorische therapie (PMT)

Bij PMT gaat het niet om praten, maar om bewegen en ervaren. In de gymzaal kijken we hoe je met jezelf, met anderen en met materialen omgaat. De PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag en om door bewegen andere dingen te doen en te ervaren. We doen spellen en oefeningen in de gymzaal en je werkt samen met de therapeut aan bepaalde doelen. Dat kan individueel of in een groep. In de groepstherapie leren jullie van elkaar, bijvoorbeeld om samen te werken of spelen. In gezins-PMT krijgt het gezin de kans om nieuwe ervaringen op te doen, aan de van hand van spel- en doe-opdrachten. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijkse leven van het gezin.

Runningtherapie

Onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut gaan we in groepsverband rustig duurlopen. Het is wetenschappelijk bewezen dat deze intensieve vorm van therapie een effectieve methode is om verschillende psychische klachten te lijf te gaan. Curium-LUMC gebruikt deze behandelmethode bij o.a. depressie en angst- en paniekklachten. Door regelmatig hard te lopen, verbetert de stemming en nemen depressieve gevoelens af. Door de lichamelijke verbetering  en verandering ben je minder gevoelig voor stress. Andere voordelen zijn dat je meer wilskracht, zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgt.​

Muziektherapie

Al spelend ontdek je jouw sterke en minder sterke kanten. Wanneer je op een probleem stuit kun je samen met de therapeut kijken waardoor dit komt en hoe het misschien anders kan. Muziektherapie helpt te ordenen en nodigt je uit om af te stemmen en je te concentreren. Je leert bijvoorbeeld plannen. Via de muziek kun je in contact komen met je gevoel als je dat heel lastig vindt, je kunt je via muziek ook makkelijker uiten. Het kan je afleiden van negatieve gedachten. Daarnaast werkt het ook ontspannend, de therapeut helpt je daarmee. In de gezinstherapie ga je samen met je ouder(s), broer(s) of zus(sen) muziek maken en leer je op een andere manier met elkaar omgaan. Het is makkelijker om met elkaar te praten via de muziek. Ook als je geen ervaring hebt met muziek maken. Het kan helpen om de sfeer thuis te veranderen, te leren naar elkaar te luisteren, of te leren om zonder ruzie met elkaar te onderhandelen, rekening te houden met elkaar. Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek en om inzicht te krijgen in gezinssystemen.

Activiteitenbegeleiding

Even niet te veel nadenken, maar met je handen werken. Dat ga je doen bij activiteitenbegeleiding. Voorbeelden zijn tekenen, schilderen, houtbewerking, textiele werkvormen, kleien, praktische en technische vorming. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar daarmee ontdek je ook wat bij jou past. 

Sport- en bewegingsbegeleiding

Met samen sporten leer je nieuwe mensen kennen. Daarnaast kun je eraan werken dat je lekkerder in je vel zit en je conditie verbeter. Wat kun je zoal doen? Balsporten, klimmen, zwaaien of trampolinespringen, spierversterkende oefeningen en conditietraining met of zonder muziek.