High & Intensive Care | Acute psychiatrie

High & Intensive Care | Acute psychiatrie

Voor wie?

De High & Intensive Care (kortweg: HIC) is er voor jongeren vanaf 12 jaar die dringend psychiatrische hulp nodig hebben. Het gaat dan om diverse acute problemen, zoals ernstige depressieve gevoelens, angstig, in de war of manisch zijn. Daarnaast zijn er vaak grote problemen op school en/of thuis. 

We proberen altijd om een opname te voorkomen. Als het mogelijk is, starten we bijvoorbeeld met behandeling thuis door het IHT-team (Intensive Home Treatment). Dit kan nog niet in alle gemeenten.

Als de symptomen erger worden, of er een groot risico ontstaat op schade voor zichzelf of anderen, kan het toch nodig zijn om uw kind op te nemen op de HIC.

Uw kind kan zichzelf aanmelden, via een verwijzer. Ook kunnen jongeren via een zorgmachtiging (ZM) of een crisismaatregel (CM) worden opgenomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De HIC is een klinische opnameafdeling, waar uw kind dag en nacht verblijft bij een acute psychiatrische hulpvraag. We gaan eerst kijken wat de problemen bij uw kind zijn en we zoeken naar een verklaring van deze problemen. Soms is een observatie van 1 dag hiervoor al voldoende, soms hebben we langer nodig (tot zo’n 6 weken).

Als een behandeling nodig is stellen we samen met u en uw kind een behandelplan op. Daarin schrijven we op hoe we samen zo snel mogelijk de zelfstandigheid van uw kind kunnen vergroten. Op de HIC starten we zo’n behandeling, waarna de jongere vaak de behandeling verder volgt op een andere gespecialiseerde afdeling (binnen LUMC Curium) of vanuit huis.

In de eerste plaats werken we samen aan rust voor uw kind en voor u en uw gezin. Als de rust is teruggekeerd, gaan we eraan werken dat u en uw kind leren om te gaan met de problemen en hoe u deze samen kunt verminderen.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

We vinden dat jongeren die in crisis zijn, niet alleen gelaten mogen worden. Op de HIC is het mogelijk dat u als ouders bij uw kind blijft slapen, in een aparte kamer. Dit vragen we altijd de eerste 48 uur dat uw kind is opgenomen. Hier is dan ook altijd een begeleider bij in de buurt.

Gedurende de behandeling bij LUMC Curium wordt u als ouder(s), samen met andere gezinsleden, zoveel mogelijk bij de opname en behandeling van uw kind betrokken. Het is mogelijk dat u thuis ouderbegeleiding krijgt of dat u samen met uw kind(eren) gezinstherapie volgt. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor bezoek (in overleg met de behandelaren).

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling op de HIC duurt. Soms is daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op een andere afdeling bij LUMC Curium, op school of thuis.

Als de behandeling is afgerond, maar de jongere toch een tijdelijke time-out nodig heeft, dan bieden wij dit als bed-op-recept, stoel-op-recept of telefoon-op-recept. Dat betekent dat de jongere met de behandelaar afspraken maakt wanneer en hoe hij een tijdelijke time-out inschakelt. Op die manier kunnen we crisis voorkomen. Uw kind kan even tot rust komen, soms samen met u, om daarna weer zelfstandig verder te kunnen.