Intensive Home Treatment

Intensive Home Treatment (IHT)

Dit outreachend team biedt intensieve behandeling thuis en werkt volgens de methodiek van Intensive Home Treatment (IHT). IHT is een nieuwe ontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland in navolging van het Engelse Crisis Resolution Home Treatment (CRHT)-model.

Voor wie?

Het IHT-team behandelt jongeren (12-18 jaar) die in een psychiatrische crisis verkeren en die aangemeld worden bij de afdeling Acute pyschiatrie.

IHT is er op gericht om een klinische opname te voorkomen en de jongere zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving te behandelen. Bij aanmelding voor opname op de Acute psychiatrie, bekijken we, afhankelijk van de problematiek en de woonplaats, eerst of het IHT-team ingezet kan worden om de opname te voorkomen.  Indien een opname niet te voorkomen is, zorgt het IHT-team ervoor dat de opname zo kort als mogelijk wordt ingezet. Naast de zorg voor de jongere, worden ouders en het gezin ondersteund gedurende de crisis.

Werkgebied

Het werkgebied van het IHT-team is nog beperkt tot Holland Rijnland en Midden Holland. Het team bestaat uit een kinder- en jeugdspychiater, een SPV-er en twee senior ambulante sociotherapeuten.