Klimop

Voor wie?

Op de Klimop komen jongeren van 12 tot 18 jaar met autisme die zijn uitgevallen op school of die naast het naar school gaan extra ondersteuning nodig hebben. De structuur en veiligheid die we hier bieden sluit goed aan bij de behoeften van jongeren met autism, maar ook bij jongeren met andere problematiek.  

De Klimop is een behandelafdeling voor jongeren. Samen met een team van deskundigen leren de jongeren hier vaardigheden die hen helpt beter om te gaan met de ingewikkeldheden die zij ervaren. Bijvoorbeeld met betrekking tot schoolgang, vriendschappelijke contacten of hun zelfstandigheid. Op de Klimop bieden we veiligheid en structuur. Dit doen we door een goede afwisseling te bieden tussen school, behandeling en vrijetijdsbesteding. Uw kind komt overdag of na schooltijd naar de Klimop en slaapt thuis. Op de Klimop werken we met uw kind aan de behandeldoelen. Met de gezinstherapeut werkt u samen aan de gezinsdoelen voor u en uw kind. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding worden u en uw kind uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of een behandeling bij de Klimop jullie verder kan helpen. We bepalen samen met u en uw kind wat de doelen zijn voor de behandeling. Bij dit gesprek zijn de behandelaren en gezinstherapeut aanwezig en eventueel ook degene die u naar ons heeft verwezen. Deze doelen zijn onderdeel van het behandelplan. 

De eerste 6 weken staan met name in het teken van onderzoek en observatie. In deze periode leren we uw kind goed kennen. Na deze periode is er een evaluatiemoment waarin we met u, uw kind en het behandelteam onderzoeken of en hoe jullie kunnen profiteren van de behandeling. Waar nodig wordt het behandelplan daarop aangepast.  

De behandeling is gericht op het ontwikkelen en vergroten van vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe uw kind vriendschappen kan opbouwen en behouden, zelfstandig(er) kan zijn of beter om kan gaan met vrije tijd. We leren jongeren ook vaardigheden om weer naar school of dagbesteding te gaan, of om te kunnen werken. 

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden op de afdeling de structuur en veiligheid die nodig is voor uw kind 
  • In de leefgroep werken we met een dagprogramma en doelen 
  • Aanvullende therapie die past bij de doelen, zoals educatieve-, muziek-, psychomotorische- en/of beeldende therapie 
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie 
  • Indien gewenst kan de psychiater medicijnen voorschrijven

Daggroep

Gaat uw kind niet (of bijna niet) naar school, dan komt hij of zij naar de Daggroep. De behandeling is vooral gericht op het ondersteunen bij het (weer) naar school gaan. Dit kan de vorige school zijn, of we helpen bij het kiezen van een nieuwe school die meer geschikt lijkt. We overleggen bijvoorbeeld met de huidige school en bieden eventueel huiswerkbegeleiding. Ook leren we de jongeren hoe om te gaan met leeftijdgenoten. Tijdens het verblijf bij LUMC Curium volgt uw kind intern onderwijs en therapie bij de ESB.

De Klimop heeft 2 daggroepen:

  • Daggroep A (7 jongeren): elke dag van 8.45 tot 15.00 uur (woensdag tot 13.00 uur)
  • Daggroep B (4 jongeren): elke dag van 10.00 tot 14.30 uur

Hoe wordt u bij betrokken bij de behandeling?

U heeft als ouder(s) een actieve rol bij de behandeling. U kent uw kind en diens hulpvraag als ouder doorgaans het beste. We richten ons in de behandeling ook op uw gezin. Wat gaat goed en wat kan verbeterd worden? U heeft regelmatig gesprekken met de gezinstherapeut en met de behandelaren voor bijvoorbeeld evaluaties.  

Hoe lang duurt de behandeling?

De maximale behandelduur op de Klimop is 9 maanden. De duur van de behandeling kan verschillen, dit is afhankelijk van de hulpvraag en het verloop van de behandeling. Soms is er na ontslag nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op onze polikliniek of elders. Gedurende de behandeling denken we hier actief in mee.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de continuïteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door.