Kompass

Voor wie?

Op het Kompass komen jongeren (12 - 18 jaar) met autisme die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. De structuur en veiligheid die we hier bieden sluit goed aan bij de behoeften van deze groep jongeren, maar ook bij jongeren met andere problematiek.

Het Kompass is een behandelafdeling (waar jongeren slapen) voor observatie en kortdurende behandeling. Samen met een team van deskundigen leren de jongeren hier vaardigheden die hen helpt beter om te gaan met de ingewikkeldheden die zij ervaren. Bijvoorbeeld met betrekking tot schoolgang, vriendschappelijke contacten of hun zelfstandigheid. Op het Kompass zorgen we voor veiligheid en herstellen we de dagstructuur. Dit doen we door een goede afwisseling te bieden tussen school, behandeling en vrijetijdsbesteding. Op het Kompass werken we met uw kind aan de behandeldoelen. Met de systeemtherapeut werkt u samen aan de gezinsdoelen voor u en uw kind. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding plannen we een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of een behandeling bij het Kompass uw kind verder kan helpen. We bepalen samen met u en uw kind wat de doelen zijn voor de behandeling. Bij dit gesprek zijn de behandelaren, systeemtherapeut aanwezig en eventueel ook degene die naar ons heeft verwezen (huisarts of hulpverlener). Deze doelen schrijven we op in het behandelplan.

De eerste weken staan in het teken van onderzoek en observatie. Na ongeveer 6 weken gaat het behandelteam met u evalueren en kijken we of de behandeling uw kind nog steeds verder kan helpen. Als het nodig is passen we de doelen aan.

De behandeling is gericht op het ontwikkelen en vergroten van vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe uw kind vriendschappen kan opbouwen en behouden, zelfstandig(er) kan zijn of beter om kan gaan met vrije tijd. We leren jongeren ook vaardigheden om weer naar school of dagbesteding te gaan, of om te kunnen werken.

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden op de afdeling de structuur en veiligheid die nodig is voor uw kind
  • In de leefgroep werken we met een dagprogramma en doelen
  • Aanvullende therapie die past bij de doelen, zoals educatieve-, muziek-, psychomotorische- en/of beeldende therapie 
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie
  • Indien gewenst kan de psychiater medicijnen voorschrijven

Ook is het mogelijk om een korte periode opgenomen te worden voor observatie. We kijken dan samen met u en uw kind welke mogelijkheden en behoeften er zijn voor een mogelijke behandeling. 

Als het kan, gaat uw kind gewoon naar zijn/haar eigen school. Is dat (tijdelijk) niet mogelijk, dan gaat uw kind naar het intern onderwijs en therapie bij de ESB. Hier zitten de kinderen in een kleine groep of met 1-op-1 begeleiding. Het doel is om in te stromen in een klas. Per dag krijgen kinderen ongeveer twee uur per dag les en therapie van de educatief therapeut

Behandelafdeling (kliniek)

Op het Kompass slapen de jongeren 6 nachten per week van zondagavond tot en met zaterdagochtend. Doordeweeks is er natuurlijk ruimte voor bezoek (in overleg met de afdeling).

Ouders komen daarnaast voor gesprekken met de systeemtherapeut of op indicatie voor therapie samen met uw kind.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

U heeft als ouder(s) een actieve rol bij de behandeling. U kent uw kind en diens hulpvraag doorgaans het beste. We richten ons in de behandeling ook op uw gezin. Wat gaat goed en wat kan verbeterd worden? U heeft regelmatig gesprekken met de ouderbegeleider en met de behandelaren voor bijvoorbeeld evaluaties.  

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling op het Kompass maximaal 6 maanden in beslag neemt. Soms is daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op onze polikliniek of elders.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door.