Waarom vragenlijsten invullen?

Als uw kind bij ons start met een behandeling, vragen wij u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Voor de intake hebben we deze nodig om goed te kijken welke behandeling geschikt is voor uw kind. Als de behandeling al gestart is, kunnen wij (en u) met behulp van de ingevulde vragenlijsten volgen wat de resultaten zijn van de behandeling. Bijvoorbeeld: verminderen de klachten, bent u tevreden over de therapie? 

Daarom krijg u op meerdere momenten de vraag om vragenlijsten in te vullen. Dit noemen we ROM, een afkorting van Routine Outcome Monitoring, en dit betekent dat we met regelmaat behandeluitkomsten gaan meten.   

Zo krijgen wij een duidelijk beeld hoe de behandeling loopt. De behandelaar kan eventueel wat aanpassen als dit nodig is. De uitkomsten van de vragenlijsten geven ons ook inzicht in het effect van verschillende behandelingen. Niet alleen bij uw kind, maar ook bij andere kinderen. Hierdoor kunnen we ons aanbod steeds bijsturen en blijven verbeteren.