Zorgaanbod

Onze behandelaren werken in specialistische zorglijnen. Het zorgaanbod is ingedeeld in tien zorgprogramma’s, elk gericht op een specifieke doelgroep. Dit betekent dat we bij de aanmelding van een kind op basis van de hulpvraag bekijken in welk zorgprogramma hij of zij het beste past. Onder de informatie voor ouders kunt u meer lezen over de verschillende afdelingen en teams.

Zorglijn Complexe en Gezinsproblematiek

Diagnostiek en behandeling van kinderen waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. lees verder

Zorglijn emotionele en gedragsstoornissen

Diagnostiek en behandeling van jongeren met een mogelijke persoonlijkheidsstoornis, depressies, angststoornissen, eetstoornissen, obsessief- compulsieve stoornissen of klachten op het raakvlak van somatiek en psychiatrie (SOLK). lees verder

Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen

Diagnostiek en behandeling van kinderen met een autismespectrum stoornis, ADHD, Gilles de la Tourette. lees verder