Zorglijn emotionele en gedragsstoornissen

Diagnostiek en behandeling van jongeren met o.a. een mogelijke of zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis, depressies, angststoornissen, bipolaire stoornissen, eetstoornissen, obsessief- compulsieve stoornissen of klachten op het raakvlak van somatiek en psychiatrie (SOLK). Het betreft vaak jongeren die vanwege van de problematiek ernstig risicogedrag vertonen, zoals suïcidaliteit en auto-mutilatie. Onder de informatie voor ouders kunt u hier meer lezen over de verschillende afdelingen en teams. 

Angst en depressie

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met stemmings- en angststoornissen, en obsessief- compulsieve stoornissen. Een bijzondere groep vormen kinderen en jongeren die school weigeren.

  • Angst- en depressieteam
  • Back2school-team

Consultatieve en Liaison Psychiatrie

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met klachten op raakvlak somatiek en psychiatrie.

  • Consultenteam in het LUMC

Eetstoornissen

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met Eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder.

  • Kliniek Semi-gestructureerde groep (unit J)

Persoonlijkheidsproblematiek

Diagnostiek en behandeling van jongeren met een mogelijke of zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis.depressies, angststoornissen,.

  • Kliniek Autonomiegroep (unit G)
  • Dagbehandeling en Ambulant Dialectische Gedragstherapie (DGT)

Gedragsstoornissen

Diagnostiek en behandeling van delinquente jongeren met een psychiatrische stoornis die opgenomen zijn bij JJI Teylingereind en jongeren die zijn opgenomen bij De Vaart.

  • Behandeling in de jeugdzorg