Anne Marie Barnhoorn

Anne Marie Barnhoorn is promovenda op het project "De Specialist Dichterbij?!" Het promotietraject is een samenwerking tussen LUMC-Curium en GGZ Rivierduinen. Daarnaast werkt zij als orthopedagoog-generalist bij GGZ Rivierduinen Kind -en Jeugd.

Anne Marie heeft als orthopedagoog ruime ervaring in de jeugd GGZ en het onderwijs. Zij zoekt in het bieden van goede zorg voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders altijd naar de verbinding met het (professionele) netwerk rond de cliënt. Sinds het pionieren in een Jeugd en Gezinswijkteam heeft integraal werken haar hart. Zij denkt graag na over hoe de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende organisaties versterkt kan worden om de jeugdhulp te verbeteren en zet zich daarvoor in binnen en buiten haar organisatie. Het onderzoeksproject De Specialist Dichterbij?! is ontstaan vanuit deze praktijk.    

In het project De Specialist Dichterbij?! doet Anne Marie samen met Eline Heek onderzoek naar werkzame en belemmerende elementen binnen een integrale specialistische werkwijze bij gezinnen met ernstige en langdurige problemen. Binnen dit project richt Anne Marie zich in haar promotieonderzoek op de gezamenlijke besluitvorming over de doelen en inzet van hulp tussen het gezin en de verschillende betrokken professionals. Het doel is om meer inzicht te krijgen in het complexe proces van gezamenlijke besluitvorming met deze kwetsbare gezinnen én tussen de diverse betrokken professionals, zodat de geboden hulp beter aansluit bij de behoeften van gezinnen met complexe en langdurige problemen.

Contact informatie

Naam:
Anne Marie Barnhoorn
Emailadres:
m.a.barnhoorn@lumc.nl