Tim Offringa

Tim is werkzaam als promovendus en arts-assistent (ANIOS) bij LUMC Curium. In het onderzoek richt Tim zich op de vraag welke factoren een rol spelen in de toepassing van dwangbehandelingen bij patiënten met anorexia nervosa.

Tim heeft tijdens opleiding geneeskunde aan het Erasmus MC tot 2019 onder andere onderzoek gedaan bij de (kinder)urologie, jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde. Hierna heeft hij ervaring opgedaan als arts op de kinder- en jeugdpsychiatrie afdelingen van zowel het Erasmus MC – Sophia en het LUMC Curium. Hier viel op dat sommige jongeren met anorexia nervosa samen met de behandelaar in een negatieve spiraal belanden waarbij dwangbehandeling zowel gevolg als oorzaak zijn van verslechtering van de ziekte. Dit kan incidenteel zelfs leiden tot extreme situaties zoals het langdurige separatie en/of fixatie.

In zijn promotieonderzoek richt Tim zich op het identificeren van kenmerken van jongeren en jongvolwassenen met anorexia nervosa die correleren met de toepassing van dwangbehandeling. Het doel is om beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op escalatie richting dwangbehandeling. Met deze kennis kan in de toekomst verder worden gewerkt naar methoden om de toepassing van dwangbehandeling te verminderen en te verkorten. Het onderzoek zal worden gebaseerd op internationale literatuur, bestaande patiëntendossiers en kwalitatieve data uit interviews met patiënten en hulpverleners.

Contact informatie

Naam:
Tim Offringa
Emailadres:
T.M.Offringa@lumc.nl