Ervaringsdeskundigheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Het belang van ervaringsdeskundigheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt steeds meer erkend. Ervaringsdeskundigen worden doorgaans gezien als vertegenwoordigers van het cliëntperspectief. Hierdoor kunnen ze onder meer fungeren als brug tussen cliënten en zorgprofessionals. Toch zien we in de praktijk dat ervaringsdeskundigheid niet structureel wordt ingezet en overwogen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. In dit praktijkgerichte onderzoek wordt er gekeken hoe ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet voor nog beter passende behandelingen voor kinderen en jongeren met ernstige psychische klachten.

Onderzoek

Het hoofddoel van dit project is om te onderzoeken op welke manier ervaringsdeskundigheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie een waardevolle toevoeging kan zijn. Dit doen we actiegericht, door samen met een ervaringsdeskundige in de klinische praktijk werkzame en belemmerende elementen op te halen, te leren van ervaringen, en op basis van geleerde lessen de toepassing te verbeteren. In interviews met jongeren, behandelaren en ervaringsdeskundigen bij andere organisatie halen we relevante vragen en knelpunten uit de praktijk op, welke we analyseren en gezamenlijk tot oplossingen trachten te komen.

Doelgroep

Jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie, behandelaars en ervaringsdeskundigen.

Resultaten

Dit project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Belangrijke aspecten die naar voren komen uit focusgroepen en interviews met de jongeren, ervaringsdeskundigen en behandelaren worden onderzocht en gaandeweg verbetert. We verwachten dit onderzoek eind 2023 te kunnen afronden.

Onderzoekers

Aan dit onderzoek zijn prof. Robert Vermeiren, Senior onderzoeker Laura Nooteboom, ervaringsdeskundige Martin de Vreugd en promovenda Carolijn de Beer vanuit LUMC Curium verbonden. Tevens werken we nauw samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) en de jongerenraad van LUMC Curium.

Meer weten?

Neem dan contact op met Carolijn de Beer: c.r.m.de_beer@curium.nl