Huisartsenbrievenproject - Wat vind jij eigenlijk van je diagnose?

Binnen de psychiatrie worden diagnostische classificaties (soms ‘labels’ genoemd) gebruikt om wetenschap en communicatie makkelijker te maken. Over de voor- en nadelen van diagnostische classificaties voor jongeren woedt een fel debat. Het gebruik van classificaties vormt onvermijdelijk hoe wij nadenken over mensen en hun moeilijkheden. Het beïnvloedt hoe wij mensen helpen; direct (bijv. financiering voor zorg) en indirect (bijv. een focus op individuele factoren ten opzichte van systemische factoren).

Gelukkig is een diagnose niet beperkt tot een classificatie. Binnen de geestelijke gezondheidszorg worden classificaties gebruikt samen met een beschrijvende diagnose. Dit is een systematische samenvatting van ongeveer 150-250 woorden, waarin alle factoren die van invloed zijn op de problematiek van het kind worden beschreven: biologisch, psychologisch en sociaal. De beschrijvende diagnose heeft een centrale rol in de geschreven communicatie tussen hulpverleners.

De impact van ons systeem van diagnostische classificaties (DSM-5) op het leven van jongeren is onbekend. Dit is alleen te beoordelen als we het gebruik van de beschrijvende diagnose hierin meenemen. Wij beseffen dat het lastig is om deze impact in haar volle omvang te onderzoeken. Toch willen wij een begin maken door in kaart te brengen hoe jongeren met complexe problematiek de door behandelaren opgeschreven classificatie en beschrijvende diagnose ervaren. Dit leidt vervolgens tot nieuwe hypotheses en nieuw onderzoek.

Wij gaan jongeren interviewen over hun huisartsenbrief. Dit is een brief die na een intake of na een behandeling wordt verstuurd aan de huisarts, de verwijzer en de jongere/ouders zelf. De classificatie en de beschrijvende diagnose vormen de kern van deze brief.  We willen graag weten wat zij van de brief vinden. Vinden zij dat het klopt wat in de brief staat? Vinden zij dat er iets is vergeten in de brief? Vinden zij dat het met de goede woorden is opgeschreven? Hebben zij iets aan deze brief in hun dagelijkse leven? De onderstaande drie vragen zijn de hoofdvragen van het onderzoek:

  1. Wat vinden jongeren van de inhoudelijke keuzes de zijn gemaakt in de samenvatting van hun verhaal?
  2. Hoe ervaren jongeren de woordkeuze van de diagnostische conclusies en classificaties?
  3. Wat heeft volgens de deelnemende jongeren de brief voor invloed op hen gehad?

Doelgroep

We houden diepte-interviews met zes tot twaalf jongeren met complexe problematiek.

Resultaten

Momenteel (zomer 2021) zijn we het onderzoek aan het opzetten en we verwachten in de loop van het najaar de eerste interviews te houden.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van het UMC Utrecht en de onderzoekshub Labels bij Kinderen: The Good, the Bad and the Contested van de UU. Betrokken bij het onderzoek zijn:

  • Branko van Hulst: Psychiater bij LUMC-Curium en onderzoeker bij LUMC-Curium en het UMC Utrecht
  • Myrte van Langen, MSc: Promovenda bij het UMC Utrecht
  • Dr. Sarah Durston: Hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen bij het UMC Utrecht
  • Dr. Robert Vermeiren: Directeur Patiëntenzorg bij Curium-LUMC en Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderzoek of heb je interesse om mee te doen, neem dan contact op met Branko van Hulst via: b.m.van_hulst@lumc.nl.

Voor meer informatie over de onderzoekshub Labels bij Kinderen: The Good, the Bad and the Contested: https://www.uu.nl/onderzoek/dynamics-of-youth/onderzoek/interdisciplinaire-hubs/labels-bij-kinderen-the-good-the-bad-and-the-contested