Samen werken aan verbinding

Beleidsplan 2019-2021

Missie en visie

In de hele jeugdhulpketen bestaat de behoefte aan specialistische psychiatrische kennis en expertise, op verschillende plekken en in meerdere vormgen. LUMC Curium is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. Wij richten ons met nadruk op de zorg aan kinderen met ernstige psychiatrische problematiek. Het gezin wordt intensief betrokken bij de behandeling.

LUMC Curium heeft een academische functie. Naast patiëntenzorg zijn onze kerntaken opleiding, onderzoek en onderwijs. Kinderen en jongeren en hun gezin komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van meervoudige kinderpsychiatrische stoornissen. Denk aan den combinatie van bijvoorbeeld. angststoornissen, autisme, automutilatie/suïcidaliteit, borderline/persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen, depressies, dwangstoornissen, eetstoornissen, gedragsstoornissen/ADHD, hechtingsstoornissen, klachten op raakvlak van somatiek en psychiatrie, psyhoses en andere psychiatrische problematiek.

Missie

In het dynamische veld van de jeugdhulp, bieden wij optimale zorg aan gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstig disfunctioneren. Kinderen bij wie het thuis, met vrienden, op school, met hobby’s, niet meer lukt om voldoende mee te doen aan het dagelijks leven. Onze zorg bieden wij niet alleen binnen de muren van onze instelling, maar ook in de keten, zo dicht mogelijk bij de kinderen en gezinnen die specialistische zorg nodig hebben.

Onze visie op de toekomst

We streven naar de verbetering van functioneren en kwaliteit van leven van zoveel mogelijk kinderen en hun gezinnen. Dit doen wij door specialistische diagnostiek en de beste behandeling aan te bieden. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om beschikbaar en toegankelijk te zijn voor gespecialiseerde psychiatrische hulp, ook in de wijk waar de kinderen en hun gezinnen leven, leren, werken en met elkaar omgaan.

Onze strategie voor 2019-2021

Om dit te realiseren maken we in onze behandelingen gebruik van de kracht van het gezin en de directe sociale omgeving. Grootouders, tantes, ooms, vrienden, buren en leerkrachten kunnen belangrijke schakels zijn in het leven van het kind. Eén van onze kerntaken als academische centrum, is om continu te zoeken naar de beste methoden voor diagnostiek en behandeling, door de hele keten, van Jeugd- en Gezinsteam tot kliniek.

We streven naar vernieuwing door onderzoek en het doorgeven van kennis en ervaring door middel van onderwijs en opleiding. Vernieuwing zoeken we ook in samenwerking met patiënten, partners in de zorgketen en andere professionals, zowel op het academische vlak als in de jeugdhulp in de regio. >Beleidsplan 2019-2021