Onze kernwaarden

Wij werken vanuit ons hart en met passie voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Als professionals zijn we duidelijk over en transparant in wat we doen. De uitgangspunten die onze missie vormen, onze kernwaarden, worden gerealiseerd door ervaren en betrokken professionals. 

Expert

Het vakmanschap en de kennis en ervaring van onze medewerkers zijn de pijlers van Curium-LUMC. Onze professionals zijn krachtige experts in onderzoek, onderwijs en opleiding in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We blijven onszelf ontwikkelen en vernieuwen. We maken gebruik van kennis van patiënten, ouders en samenwerkingspartners en delen onze kennis actief met andere professionals.

Open

We zijn duidelijk in wie we zijn en wat we kunnen. In wijkteams delen onze professionals hun kennis en kunde. We betrekken alle betrokkenen bij de behandeling van kinderen en jongeren. Dit doen we door actief en open de samenwerking te zoeken met elkaar, de patiënt en het gezin en met verwijzers, ketenpartners en onderwijs.

Effectief

Behandelingen zetten we zo snel en kort als mogelijk in. We zorgen voor een effectieve inzet van beschikbare middelen en zorg, met zo min mogelijk organisatorische kosten. We houden nauw contact met andere zorgverleners zodat de behandeling bij Curium-LUMC optimaal is en goed aansluit op het gehele traject.