Curium onderdeel van LUMC

Curium integreert in LUMC

De directie van Curium-LUMC en de Raad van Bestuur van het LUMC willen de hoog-specialistische kinder-psychiatrische zorg in deze regio duurzaam borgen en verder ontwikkelen. Per 1 januari 2021 is Curium geïntegreerd in de afdeling Psychiatrie van het LUMC.

“Curium was al nauw verbonden aan het LUMC. Dit besluit is een logische stap in een al jaren steeds verder gaande samenwerking. Daarnaast past het in de maatschappelijke rol die het LUMC ambieert, zoals verwoord in het strategisch beleidsplan. Voor patiënten en hun ouders verandert er niets. De patiëntenzorg gaat integraal over en blijft gesitueerd op dezelfde locaties in Gouda en Oegstgeest. Uiteraard zijn de ouders en patiënten geïnformeerd ” aldus Robert Vermeiren van Curium-LUMC.

Kim Smit, lid Raad van Bestuur LUMC, zegt: “Met de integratie willen we de band met Curium verder intensiveren, zodat de hoog-specialistische en academische zorg van Curium gecontinueerd en verder ontwikkeld kan worden. Op deze manier kan het LUMC zijn meerwaarde voor de regio en voor deze kwetsbare groep patiënten laten gelden. Het LUMC wil dat voor deze patiënten de juiste zorg geboden kan blijven worden, want Curium is kwetsbaar in een turbulent jeugdhulplandschap.”

Duurzame toekomst

De integratie zorgt voor een duurzame toekomst en intensieve samenwerking op het gebied van o.a. opleiding, onderzoek en onderwijs. Een recente ontwikkeling is de intensivering van de samenwerking met de afdelingen psychiatrie en kindergeneeskunde van het LUMC. Dit hangt samen met het profiel van Curium als hoog-specialistisch centrum.