DREAMS

DREAMS

DREAMS is een initiatief van vier grote academische kinder- en jeugdpsychiatrie-centra in Nederland. LUMC Curium, Accare (UMCG),Karakter (Radboudumc) en Levvel (Amsterdam UMC) bundelen hun krachten om de zorg en het onderzoek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie iedere dag een beetje beter te maken. De mentale ontwikkeling van kinderen is van grote invloed op hun toekomstperspectief. De juiste zorg op het juiste moment is daarom van groot belang.

DREAMS is opgericht om beter in kaart te brengen wat de problemen zijn waarmee kinderen en jongeren worstelen, welke behandelingen goed werken en welke juist niet, en waar kinderen en jongeren zélf behoefte aan hebben. Door samen te werken en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, maken we de psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren elke dag een beetje beter.

Om dit te kunnen doen, gebruikt DREAMS gegevens die verzameld worden voor, tijdens en na de behandeling (bijvoorbeeld bij de inschrijving, of bij het terugkijken op een behandeling). Dit kunnen gegevens zijn die standaard verzameld worden, maar soms worden er ook extra vragenlijsten verstuurd om beter zicht te krijgen op een bepaald onderwerp. 

Deelprojecten

Op dit moment lopen er verschillende deelprojecten binnen DREAMS:

  • Er loopt een onderzoek naar de effecten van de COVID-pandemie op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland
  • Er wordt een gezamenlijke intake-vragenlijst ontwikkeld en geïmplementeerd. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds om de zorg te uniformeren, anderzijds om gezamenlijk data te verzamelen die (in anonieme vorm) gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Er is een artikel in de maak om te laten zien welke jongeren gezien worden binnen de deelnemende instellingen en wat hun kenmerken zijn. Dit om beter zicht te krijgen op de populatie 'kinderen jongeren in de specialistische jeugd GGZ' en wie zij zijn.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de verschillende onderzoekers die vanuit Curium betrokken zijn en via de website DREAMS-study: