Integraal werken met risicojeugd

In het project ‘Integraal werken met risicojeugd’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) staat het ontwikkelen van een integrale aanpak voor risicojeugd centraal. Risicojeugd en -gezinnen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om schooluitval, middelengebruik, schulden, psychische problemen en (risico op) crimineel gedrag. Het gaat om gezinnen die om extra aandacht vragen en waar vaak crisis is. Tijdige, passende en samenhangende hulp vanuit verschillende aanbieders is wat risicojeugd en – gezinnen nodig hebben, ook wel bekend als integrale zorg.

Onderzoek

Door het volgen van een integraal initiatief voor risicojeugd in de praktijk proberen we meer zicht te krijgen op hoe een integrale aanpak voor risicojeugd die bestaat uit werkzame elementen op papier, zo geïmplementeerd en ontwikkeld kan worden dat deze aanpak ook in de praktijk goed werkt. We werken middels actieonderzoek, waarbij een veranderingsproces wordt gestimuleerd door het terugkoppelen van direct toepasbare en praktische kennis. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij bestaande gegevensbronnen en gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. Op deze manier willen we met dit onderzoek een integrale aanpak voor risicojeugd verbeteren. 

Doelgroep

In dit project richten we ons op professionals en beleidsmakers die in de praktijk integraal werken met risicojeugd en ouders en jongeren die te maken hebben met deze professionals.

Resultaten

Het project Integraal werken met risicojeugd loopt van 2020 tot 2024. Alle producten worden op de website van ZonMW en de website van de Academische Werkplaats Risicojeugd geplaatst. De producten bestaan onder andere uit wetenschappelijke artikelen, praktijkgerichte factsheets en rapporten en een werkwijze beschrijving voor toekomstig professionals.

Onderzoekers

Aan dit onderzoek zijn prof. Robert Vermeiren, senior onderzoekers Laura Nooteboom en Eva Mulder (programmaleider AWRJ) en promovenda Laura Veerman betrokken. Tevens werken we nauw samen met het expertiseteam van Yeph en de Gemeente Utrecht. Het onderzoek wordt gesubsidieerd door ZonMw.