Verder groeien en leren in je vakgebied? Dan kun je bij ons een vervolgopleiding volgen.

Opleidingen voor psychologen

Al onze opleidingen zijn door de Kamer van Gezondheidszorgpsychologen en de minister van VWS erkend. Elke vier jaar worden de opleidingen bij LUMC Curium gevisiteerd en wordt bepaald of de erkenning van kracht blijft. In samenwerking met centrale Rino groep en de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Utrecht bieden wij praktijkopleidingsplaatsen aan voor de Kind- en Jeugd opleidingen tot: 

Gezondheidszorg (gz)-psycholoog kinder- en jeugd

Een gezondheidszorgpsycholoog, ook wel gz-psycholoog genoemd, is een generalistische professional die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gezondheidszorgpsycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast.

Om gezondheidszorgpsycholoog te worden volgen deelnemers de postmaster opleiding tot gz-psycholoog bij één van de zes regionale opleidingsinstellingen. De Stichting PDO-GGZ Utrecht en de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam zijn twee van deze instellingen. De postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een tweejarige voltijd opleiding óf een vierjarige deeltijdopleiding. De opleiding bestaat uit een cursorisch deel van 480 uur onderwijs en een praktijkdeel van 2790 uur werkervaring.

De Rino Groep is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moeten kandidaten zich bij het centrale landelijke aanmeldpunt aanmelden,  LOGO. De toegang voor het praktijkgedeelte bij Curium-LUMC is voorbehouden aan diegenen die al zijn toegelaten tot het theoretische deel van de opleiding. Informatie over de sollicitatieprocedure bij Curium-LUMC krijg je na de toelating door LOGO.

Klinisch psycholoog kinder- en jeugd

Klinisch psychologen zijn dé specialisten in de (geestelijke) gezondheidszorg. De klinisch psycholoog is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek en is in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding tussen de klinische praktijk en de wetenschap. Hij/zij bezit kennis en vaardigheden op het gebied van management, beleid en organisatie en zal een leidinggevende positie in de zorg gaan innemen.

De klinisch psycholoog is na een universitaire studie en de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog via de specialistische opleiding verder geschoold tot expert op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg. Zijn/haar positie ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog is ingevolge de Wet BIG vergelijkbaar met die van de medisch specialist ten opzichte van de basisarts.

Om klinisch psycholoog te worden, volgen deelnemers de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog bij één van de zes regionale opleidingsinstellingen. De Stichting PDO-GGZ Utrecht en de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam zijn twee van deze instellingen. In de opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen een differentiatie gericht op volwassenen en ouderen en een differentiatie gericht op kinderen en jeugd.

De Rino Groep  is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan  de opleiding moeten kandidaten zich bij het centrale landelijke aanmeldpunt aanmelden, LOGO. De toegang voor het praktijkgedeelte bij Curium-LUMC  is voorbehouden aan diegenen die al zijn toegelaten tot het theoretische deel van de opleiding. Informatie over de sollicitatieprocedure bij Curium-LUMC krijg je na de toelating door LOGO.

Psychotherapeut kinder- en jeugd

De psychotherapeut is een professional die zich richt op behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. Het werken met deze patiënten houdt in dat de psychotherapeut goed opgeleid moeten zijn in het interpreteren van zeer diverse voorinformatie over de patiënt voor het maken van een probleemanalyse en indicatiestelling, in het hanteren van een therapeutische relatie, het (h)erkennen van overdracht en tegenoverdracht en het uitvoeren van een complexe behandelmethode zonder dat de werkwijze per zitting uitgeschreven staat. De psychotherapeut is in de geestelijke gezondheidszorg aanvullend ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychiater.

Om psychotherapeut te worden volgen deelnemers de postmaster opleiding tot psychotherapeut bij één van de zes regionale stichtingen. De Stichting PDO-GGZ Utrecht en de Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam zijn twee van deze instellingen.

De Rino Groep  is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan  de opleiding moeten kandidaten zich bij het centrale landelijke aanmeldpunt aanmelden, LOGO. De toegang voor het praktijkgedeelte bij Curium-LUMC  is voorbehouden aan diegenen die al zijn toegelaten tot het theoretische deel van de opleiding. Informatie over de sollicitatieprocedure bij Curium-LUMC krijg je na de toelating door LOGO.