Acute psychiatrie

Voor wie?

De Acute afdeling is er voor jongeren vanaf 12 jaar die dringend psychiatrische hulp nodig hebben. Het gaat dan om diverse acute problemen, zoals ernstige depressieve gevoelens, angstig zijn, je bent in de war of manisch. Vaak heb je ook grote problemen thuis en/of op school.  

Je kunt je zelf, via een verwijzer (bijvoorbeeld een huisarts of hulpverlener) bij ons aanmelden. Het kan ook zijn dat je via een zorgmachtiging (ZM) of een crisismaatregel (CM) wordt opgenomen.

De Acute psychiatrie is een klinische opnameafdeling, wat betekent dat je hier dag en nacht blijft. Je blijft hier met een acute psychiatrische hulpvraag. Als de behandeling op de afdeling klaar is, kan het zijn dat je toch af en toe een time-out nodig hebt. Dan kun je gebruik maken van een bed-op-recept, stoel-op-recept of telefoon-op-recept. Dat betekent dat je met de behandelaar afspraken maakt wanneer en hoe jij een tijdelijke time-out inschakelt. Op die manier kunnen we samen met jou een crisis voorkomen. Je kunt even tot rust komen, soms samen met je ouders, om het daarna weer zelf te doen. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Op de afdeling is een groot team specialisten, die eerst gaan kijken wat jouw problemen zijn. Ze zoeken ook naar een verklaring waarom je deze problemen hebt. Dat kan met gesprekken, maar ook met observatie. Deze periode kan heel kort duren, bijvoorbeeld 1 dag, maar ook zo’n 6 weken. Soms ga je na deze periode weer naar huis, vaak met behandeling en begeleiding. Of je blijft op de afdeling voor de behandeling. Dat kan zowel klinisch (dan slaap je op de afdeling) of met dagbehandeling (je komt elke dag naar ons toe en slaapt thuis).

Als je voor behandeling op de afdeling blijft, stellen we samen met jou en je ouders een behandelplan op. Daarin schrijven we op hoe we samen zo snel mogelijk jouw zelfstandigheid kunnen vergroten. Meestal start je op de acute psychiatrie met je behandeling, en ga je daarmee verder op een andere gespecialiseerde afdeling (binnen LUMC Curium) of vanuit huis.

In de eerste plaats werken we samen aan rust voor jou, voor je ouders en eventuele broer en zussen. Als de rust is teruggekeerd, leren we jou en je ouders omgaan met de problemen en hoe je deze kunt verminderen. 

Hoe zijn je ouders betrokken?

Je ouders zijn actief betrokken bij de behandeling, zij kennen jou vaak het beste. We kijken ook hoe jullie gezin werkt. Wat gaat goed en wat kunnen je ouders en jij verbeteren? Jouw ouders krijgen bijvoorbeeld ouderbegeleiding of jullie volgen samen gezinstherapie. Daarnaast kunnen jouw ouders natuurlijk op bezoek komen als je bij ons slaapt (in overleg met de behandelaren).

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Soms heb je daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op een andere afdeling van LUMC Curium, op school of thuis.