Klimop

Klimop

Voor wie?

Op de Klimop komen jongeren (12-18 jaar) met autisme die zijn uitgevallen op school of naast school extra ondersteuning nodig hebben. De structuur en veiligheid die we hier bieden sluit goed aan bij de behoeften van jongeren met autisme of ASS, maar ook bij jongeren met andere problematiek 

De Klimop is een behandelafdeling voor jongeren. Samen met een team van deskundigen leer je hier vaardigheden die je helpen om beter om te gaan met de problemen die jij ervaart. Bijvoorbeeld met naar school gaan, met vrienden. Op de Klimop zorgen we voor veiligheid en herstellen we de dagstructuur. Je komt overdag of na schooltijd naar de Klimop en slaapt gewoon thuis. Op de Klimop werk je aan je eigen behandeldoelen, maar ook je ouders en andere voor jou belangrijke personen worden hierbij betrokken.  

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek onderzoeken we samen of een behandeling bij de Klimop jou verder kan helpen. We bepalen samen met jou en je ouders wat jouw doelen zijn voor de behandeling. Bij dit gesprek zijn de behandelaren, gezinstherapeut aanwezig en eventueel ook degene die jou naar ons heeft verwezen (huisarts of hulpverlener). Deze doelen schrijven we op in jouw behandelplan. 

De eerste 6 weken staan in het teken van onderzoek en observatie. Na deze periode gaat het behandelteam met jou evalueren en kijken we of de behandeling jou nog steeds verder kan helpen. Als het nodig is passen we jouw doelen aan. 

De behandeling is gericht op het ontwikkelen en vergroten van je vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe je vriendschappen kunt opbouwen en behouden, hoe je zelfstandig(er) kunt worden en wat je in vrije tijd kunt doen. We leren je ook vaardigheden om weer naar school of dagbesteding te gaan, of om te kunnen werken. 

Waaruit bestaat de behandeling?

  • We bieden op de afdeling de structuur en veiligheid die jij nodig hebt 
  • In de leefgroep werken we met een dagprogramma en doelen 
  • Aanvullende therapie die past bij jouw doelen, zoals educatieve-, muziek-, psychomotorische- en/of beeldende therapie 
  • Ouderbegeleiding en systeemtherapie 
  • Als het nodig is kan de psychiater je ook medicijnen geven 

Daggroep 

Als je niet naar school kunt gaan, kom je naar de Daggroep. Het doel is vooral om jou te helpen bij het (weer) naar school gaan. Dit kan je oude school zijn, of we helpen bij het kiezen van een nieuwe school die beter voor jou is. We overleggen bijvoorbeeld met je school en zorgen voor huiswerkbegeleiding. Ook leren we je om beter om te gaan met leeftijdgenoten. Je gaat bij LUMC Curium naar school en therapie bij de ESB    

De Klimop heeft 2 daggroepen:

  • Daggroep A (7 jongeren): elke dag van 8.45 tot 15.00 uur (woensdag tot 13.00 uur)
  • Daggroep B (4 jongeren): elke dag van 10.00 tot 14.30 uur

Hoelang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling maximaal 9 maanden in beslag neemt. Soms krijg je daarna nog wel andere behandeling. Je gaat dan bijvoorbeeld na school nog naar een therapie of je krijgt thuis begeleiding.

Hoe zijn je ouders betrokken?

Je ouders zijn actief betrokken bij de behandeling, zij kennen jou vaak het beste. We kijken ook hoe jullie gezin werkt. Wat gaat goed en wat kunnen je ouders en jij verbeteren? Jouw ouders hebben regelmatig gesprekken met de gezinstherapeut. En ze zijn erbij als we met jou de doelen evalueren.