DASS

Voor wie?

Op de DASS zitten kinderen van 6 tot 12 jaar. Veel van de kinderen die hier komen hebben autisme en hebben hier veel last van. Je vindt het  moeilijk om met iemand te praten, of je begrijpt anderen niet goed, bijvoorbeeld als iemand boos of verdrietig kijkt wat hij daar precies mee bedoelt. En mensen begrijpen jou niet en vinden het moeilijk om met je om te gaan. 

Op de DASS kom je voor dagbehandeling. Dat betekent dat je elke dag naar LUMC Curium komt en 's avond gewoon thuis slaapt. De behandelaren leren jou om beter om te gaan met je autisme of andere problemen. 

Wat ga je doen?

Als je bij de DASS komt, gaan we samen met jou en je ouders jouw doelen opschrijven. Wat wil jij kunnen na de behandeling, wat wil je anders gaan doen? Dit schrijven we op in een behandelplan. En we maken afspraken met je ouders over wat zij gaan doen.

Het kan zijn dat je het prettig vindt als dingen steeds op dezelfde manier gaan en er niet veel verandert om je heen. Wat via horen, zien, voelen, proeven en ruiken binnenkomt in je hoofd wordt door jouw hersenen anders verwerkt. Het komt anders in jouw hoofd binnen dan bij andere mensen. We leren jou hoe het werkt in jouw hoofd en hoe je hiermee om kunt gaan. 

Ieder kind op de DASS heeft een dagprogramma. Dat maakt voor jou duidelijk wat je gaat doen en wanneer je dit gaat doen. 

Als het kan, ga je naar je eigen school. Anders ga je naar bij ons naar school en therapie bij de ESB

Je komt van maandag tot en met vrijdag naar de dagbehandeling, van half 9 tot kwart voor 3. Je eet dan tussen de middag op de groep met alle kinderen en de therapeuten. Op woensdag blijf je tot half 1 en eet je tussen de middag thuis. 

Hoe lang duurt het?

Dat is voor ieder kind anders. De meeste kinderen blijven ongeveer een jaar op de dagbehandeling. Soms krijg je daarna nog wel andere behandeling. Je gaat dan bijvoorbeeld na school nog naar een therapie of je krijgt thuis begeleiding.