DGT (dialectische gedragstherapie)

Voor wie is DGT?

DGT is een behandeling voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar, die veel last hebben van heftige emoties. Sommige mensen reageren al vanaf hun geboorte sterk op wat er in en om hen heen gebeurt.  

Herken je dit?

Voor jou is het bijvoorbeeld lastiger dan voor anderen om met emoties om te gaan. Probeer je jezelf staande te houden door lastige situaties en emoties te vermijden, jezelf te verdoven of pijn te doen? Dat is begrijpelijk én tegelijkertijd voel je je er waarschijnlijk nog ellendiger door.  

Zou je op een andere manier met je gevoelens om willen leren gaan, dan denken we graag met je mee. Als je kiest voor DGT behandeling dan is het belangrijk dat je je voor verandering wilt inzetten. 

Wat is DGT?

Curium-LUMC behandelt op basis van de Dialectische gedragstherapie (DGT). Deze therapievorm is ontwikkeld voor emotioneel gevoelige mensen die vaak worstelen met het leven.  

Met dialectiek wordt bedoeld dat er twee dingen die tegenstrijdig zijn, allebei waar zijn. Acceptatie en verandering bestaan naast elkaar. De behandeling richt zich op acceptatie van jezelf, jouw gevoelens, jouw gedachten en tegelijkertijd wordt er een gedragsverandering gevraagd. Je hebt er niet voor gekozen om in deze situatie terecht te komen, maar jij bent wel degene die moet veranderen. DGT helpt jou om meer grip op het leven en op jezelf te krijgen. 

Veranderen doe je niet alleen! Mogelijk zijn er ook andere mensen belangrijk voor jou en deze kunnen ook bij de behandeling betrokken worden. Er wordt hiervoor een plan op maat gemaakt. 

Ambulante behandeling

De ambulante behandeling bestaat uit 3 onderdelen: 

  • Vaardigheidstraining
    Deze bestaat uit 24 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, in een groep van maximaal 9 jongeren. In de training behandelen we: aandachtvaardigheden, crisisvaardigheden, omgaan met emoties en omgaan met relaties. 
  • Individuele therapie 
    Individuele therapie bestaat uit een wekelijks gesprek met een therapeut. Je bespreekt met de therapeut hoe je de aangeboden vaardigheden kunt toepassen in je dagelijks leven om crises te voorkomen. 
  • Telefonische consultatie 
    De individueel therapeut is dagelijks telefonisch bereikbaar om jou te coachen in moeilijke situaties. 

Dagbehandeling

Dagbehandeling bestaat uit het ambulante programma, maar biedt daarnaast ook twee dagen behandeling op maandag en donderdag van 13.00 - 18.30 uur. Op deze dagen krijg je therapie-onderdelen aangeboden om de vaardigheidstraining te ondersteunen. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen leer je om je de vaardigheden eigen te maken.  

Hoe lang duurt de behandeling?

Zowel de ambulante behandeling als de dagbehandeling duren 5,5 maand. Na 5,5 maand dagbehandeling bestaat de mogelijkheid om ambulant te verlengen. 

Hoe zijn je ouders betrokken?

In overleg met jouw ouders, of met andere belangrijke personen in jouw omgeving zoals een oma of buurvrouw, maken we een plan voor ouderbegeleiding of systeembegeleiding. 

Ongeveer één keer in de vier weken is er een netwerkavond voor jou, je ouders en ook andere mensen die belangrijk zijn voor jou. Jullie krijgen dan meer uitleg over de vaardigheidstraining. Zo weten ook de mensen om jou heen hoe de behandeling eruit ziet en hoe zij jou kunnen helpen. 

Bij de behandeling gebruiken wij het werkboek: ‘Surfen op emoties, werkboek dialectische gedragstherapie voor jongeren’, geschreven door R. de Bruin,  Koudstaal en N. Muller. Dit boek moet je voor de therapie zelf aanschaffen.