Semi-gestructureerde groep

Voor wie?

Op de semistructuurgroep komen jongeren (12-18 jaar) met complexe, psychiatrische problematiek. Binnen de semistructuurgroep is speciale expertise en lange ervaring in het behandelen van eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Er wordt intensief samengewerkt met de afdeling kindergeneeskunde (Willem-Alexander Kinderziekenhuis) en de afdeling diëtetiek van het LUMC.

Daarnaast worden er jongeren met een grote verscheidenheid aan diagnoses opgenomen zoals depressie– en angststoornissen. Autisme spectrum problematiek kan ook mits er bepaalde mate van autonomie en reflectie mogelijk is en je niet teveel last hebt van de dynamiek. Bij iedere jongere en diens gezin staat, ongeacht de diagnoses, centraal dat zij kunnen profiteren van een systeem gericht semigestructureerd behandelklimaat.

De semistructuurgroep is een klinische behandelafdeling (waar je 6 nachten in de week blijft slapen).  Er kunnen 8 jongeren worden opgenomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Samen met je ambulant behandelaar denken jij en je ouders na over doelen voor de behandeling op de semistructuurgroep.  Met de behandelaren op de groep maken we een plan hoe je aan deze doelen kunt gaan werken.

Het grootste deel van de behandeling vindt plaats op de groep waar de behandeling door de sociotherapeuten wordt gevormd.  Het is een systemische behandeling, dus we zullen tijdens de opname veel samenwerken met jou en je ouders. Jij en je ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het werken aan jullie doelen, maar jullie krijgen hierbij ondersteuning van de behandelaren. Hierdoor kunnen vaardigheden worden uitgebreid en daarmee wordt toegewerkt naar meer eigen verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen van jou en je ouders.

Vanuit de groep kun je deelnemen aan een CGT groep of een emotiegroep.  Daarnaast krijg je psychomotore therapie en met je ouders samen systeemtherapie.

Het is nodig dat je tijdens de behandeling een dagbesteding hebt of school kunt volgen.  We vinden dit erg belangrijk aangezien je dan ook hier kunt leren vaardigheden in te zetten.

Hoe zijn je ouders betrokken?

Je ouders zijn actief betrokken bij de behandeling, zij kennen jou vaak het beste. We kijken ook hoe jullie gezin werkt. Wat gaat goed en wat kunnen je ouders en jij verbeteren? Hier werken we aan op de groep, maar hier wordt ook binnen de systeemtherapie aan gewerkt. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat je ook op andere plekken dan de afdeling nieuwe vaardigheden leert inzetten.  Om deze reden gaan jongeren op woensdag middag en het weekend naar huis.  Hier kan je dan gericht aan je doelen werken.

Hoe lang duurt de behandeling?

De opnameduur is 16 weken voor jongeren met eetproblematiek en 8 weken voor andere problematiek.  Na 6 weken evalueren we je behandeling en kijken we naar het vervolg.